VibraSense | Alva - vibration in pelvic floor training

   

Velkommen

NORWEGIAN
Brukerveiledning (pdf)
Treningsdagbok (pdf)
Lettfattelig informasjonsbrosjyre (pdf')
Artikkel om ALVA, hentet fra Hjemmet 14. juni (pdf)

ENGLISH
Instructions for use
(pdf)
Training log (pdf)
Information flyer (pdf)

MULTILANGUAGE MANUAL
English, Norwegian, Danish, Swedish, Finnish, German, Italian, French, Spanish and Portuguese
Instructions for use - multi language
(pdf - 10mb)


 

 

 

Alva - VibraSense - instructions for use