Linker English Svensk For presse For distributører For helsepersonell Bilder Linker og presseklipp Blogg Norsk navigationbar English Svensk For presse For distributører For helsepersonell Bilder Linker og presseklipp Blogg Norsk blankHjemProdukterInkontinensOm VibraSenseKontaktNettbutikkKontaktinfo
INKONTINENS informasjon hentet fra www.apotek1.no

Å lide av urinlekkasje (urininkontinens) betyr at man ikke har full kontroll over evnen til å holde på urinen. Man får ofte inntrykk av at dette kun er et problem som rammer kvinner, men dette er ikke tilfelle. Urinlekkasje rammer både kvinner og menn i alle aldre, men graden av urinlekkasje varierer fra person til person.

Det er estimert at ca en halv million personer i Norge i dag opplever urinlekkasjer to eller flere ganger per måned. Dette tilsvarer 16% av den voksne befolkningen. Kjønnsfordelingen er ca 80% kvinner og 20% menn.

 

Hva skyldes urinlekkasje?

Det er mange årsaker til inkontinens. Noen av disse er:

  • medfødte misdannelser
  • ervervede: fødsel, ulykker,
    tungt arbeid, urinveisinfeksjoner
  • aldersforandringer - overgangsalder
  • medikamenter
  • overvekt

Det finnes flere typer urinlekkasje som alle har ulik årsak og som rammer menn og kvinner i ulik grad.

 
Anstrengelsesutløst lekkasje/stressinkontinens

Det er flest kvinner som lider av anstrengelsesutløst lekkasje (stressinkontinens).  Menn kan også oppleve dette problemet etter en prostataoperasjon. Anstrengelseslekkasje kan forekomme i alle aldersgrupper, men man ser en økt forekomst etter overgangsalderen.

Lekkasjen skjer når urinblæra blir utsatt for trykk eller press, som ved hosting, nysing, latter, trening osv. For det meste er det snakk om dråper med urin eller små skvetter.

Det er denne inkontinenstype ALVA først og fremst er utviklet for å lindre.

Hva skyldes anstrengelsesutløst lekkasje?

Årsaken er som oftest en svakhet i bekkenbunnsmuskulaturen; lukkemekanismen til urinrøret greier ikke å holde igjen når muskulaturen i bekkenbunnen er så svak. Som oftest skyldes slik lekkasje graviditet, fødsler, overvekt eller hormonendringer i forbindelse med overgangsalderen.

Hva kan du selv gjøre?

Bekkenbunnstrening er veldig viktig for de som lider av denne typen lekkasje. Regelmessig trening kan ofte føre til at problemet reduseres eller forsvinner helt.

 

Hastverkslekkasje

Hastverkslekkasje (urge-inkontinens) rammer kvinner og menn i alle aldre. Ved hastverkslekkasje oppleves en plutselig og sterk vannlatingstrang som kommer så brått at du ikke alltid når fram til toalettet før blæra tømmes. Her kan det dreie seg om alt fra små skvetter til full tømming av blæra.

Hva skyldes hastverkslekkasje?

Årsaken til hastverkslekkasje kan være nevrologiske sykdommer som f.eks MS, Parkinson, slag og ryggmargsskade. Det kan også skyldes urinveisinfeksjoner. I de fleste tilfeller vet en ikke årsaken til denne typen lekkasje. Dette vurderes som oftest til diagnosen overaktiv blære.

Hva kan du gjøre selv?

Blæretrening kan forsøkes ved denne typen lekkasje.  Treningen går ut på å gradvis forlenge tiden mellom hvert toalettbesøk.  Blæren trenes da gradvis opp til å holde på stadig større volum. Det er viktig at du presser deg til å stadig utvide dette tidsrommet, og eventuelt bruker bind/bleier dersom du er redd for at du skal tisse på deg. For mange har dette god effekt, men ofte må en kombinere dette med medisiner mot overaktiv blære.

Overløpslekkasje

Overløpslekkasje (dryppinkontinens) er vanligst hos menn, men kan også forekomme blant kvinner. Lekkasjen skyldes en overfylt blære der trykket etter hvert blir så stort at urinen blir presset ut tross motstand fra lukkemuskel og urinrør. Det smådrypper hele tiden.

Årsak til overløpslekkasje

Denne typen lekkasje kan komme av slapp blæremuskulatur, eller hindringer som gjør normalt avløp gjennom urinrøret vanskelig -f.eks forstørret prostata, svulster. Ved hjelp av kateter kan urinblæren tømmes regelmessig, slik at man unngår at den blir overfylt. En spesiell form kalles etterdryppsinkontinens og forekommer hos menn i alle aldre. Den kjennetegnes ved at det drypper litt urin etter hver vannlating uten at man føler trang.


ViibraSense - nettbutikk
ALVA® er et norskutviklet treningsapparat som ved å kombinere vibrasjon og vanlige knipeøvelser styrker bekkenbunnsmusklaturen raskere og med mindre innsats enn vanlige knipeøvelser alene.

EFFEKTIV TRENING
ALVA er det første apparatet som kombinerer vibrasjon og vanlige knipeøvelser. Vibrasjonen rekrutterer flere muskelfibre og du vil merke at du trener riktig og effektivt.

5 MINUTTER DAGLIG
Vil i de fleste tilfeller være nok for å styrke bekkenbunnen og stoppe uønskede urinlekkasjer på 4 uker.

ENKEL I BRUK

Brukervennlig design, instruksjoner på trykkskjermen og programmer som holder telling med tid og antall repetisjoner gir en enkel og effektiv trening.
2011©VibraSense As, LIV-bygget N-7125 Vanvikan, NORWAY, Phone: (+47) 91 00 16 63, E-mail: post@vibrasense.no